SPRAWDZENIA MPZP i WZ


Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę każdy projekt musi zostać sprawdzony pod kątem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i Warunkach Zabudowy określone jest dokładnie jaki konkretnie budynek może zostać wybudowany na działce. W dokumencie podana jest najczęściej powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy, rodzaj dachu, wysokość do okapu , wymiary budynku itp. Nasze biuro sprawdza zgodność projektu z wydanym dokumentem. Po dokładnej weryfikacje jesteśmy w stanie potwierdzić, czy wybrany projekt spełnia wszystkie kryteria oraz czy uzyska Pozwolenie na budowę.


Każdy wybrany projekt musi spełniać Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy. Jeżeli choć jedno z wymienionych kryteriów nie spełni budynek, urząd nie wyda Pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji można złożyć wniosek odwołujący się od Warunków Zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Pomożemy w napisaniu takiego wniosku do urzędu. Jeżeli nie dysponują Państwo Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkami Zabudowy zapraszamy do kontaktu. Pomożemy złożyć wniosek o wydanie dokumentów.


Zapraszamy do kontaktu lub na spotkanie do Naszego biura aby poznać więcej szczegółów.